Rozszerzona Rzeczywistość

Rozszerzona Rzeczywistość (Augmented Reality - AR) i edukacja: najnowsze trendy w interakcji między człowiekiem a systemami informacyjnymi.  
Dostępne narzędzia: sprzęt i oprogramowanie. Edukacyjne zastosowania AR.

polecane artykuły: Rozszerzona Rzeczywis


Comments