Pedagogika.net jest obecnie miejscem przeznaczonym tylko do pomocniczych zadań bieżących.

Zapraszam do portalu www.enauczanie.com

Lechosław Hojnacki.Net